Hot news

CHUYỂN TRỤ SỞ CÔNG TY NHƯ THẾ NÀO?

Căn cứ Thông tư 03/2006/TT - BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế họach và Ðầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh thì

Read more...

Thủ tục sát nhập công ty như thế nào?

Khoản 2 Điều 153 Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định thủ tục sáp nhập một hoặc một số công ty cùng loại sáp nhập vào một công ty khác bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập được quy định như sau:

Read more...

Trong những trường hợp nào thì Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền ra quyết định đình chỉ đợt chào bán chứng chỉ quỹ?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Quy chế thành lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 45/2007/QĐ-BTC, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền ra quyết định đình chỉ đợt chào bán chứng chỉ quỹ trong thời hạn tối đa là 60 ngày trong những trường hợp sau đây:
Read more...

 Pháp luật quy định Sổ đăng ký nhà đầu tư của quỹ đầu tư chứng khoán bao gồm những nội dung chủ yếu nào?

Tra lời:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Quy chế thành lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 45/2007/QĐ-BTC, Sổ đăng ký nhà đầu tư bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
Read more...

Hồ sơ báo cáo kết quả chào bán chứng chỉ và đăng ký lập quỹ đại chúng gồm các loại giấy tờ gì?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Quy chế thành lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 45/2007/QĐ-BTC, hồ sơ báo cáo kết quả chào bán chứng chỉ và đăng ký lập quỹ đại chúng gồm các giấy tờ sau đây:

Read more...

Xin hỏi những doanh nghiệp nào có thể trở thành đại lý chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán?

Trả lời

Tại Điều 7 Quy chế thành lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 45/2007/QĐ-BTC quy định

Read more...

Quỹ đầu tư chứng khoán khi phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng cho những lần tiếp theo phải đáp ứng những điều kiện gì?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Quy chế thành lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 45/2007/QĐ-BTC, điều kiện phát hành chứng chỉ quỹ cho các lần tiếp theo gồm:
Read more...

Quỹ đầu tư chứng khoán khi phát hành chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng phải có những điều kiện gì?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Quy chế thành lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 45/2007/QĐ-BTC ngày 5/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, điều kiện phát hành chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng bao gồm:
Read more...

Page 1 of 41

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
You are here: HỎI ĐÁP

Trụ sở chính

Địa chỉ  : Tầng 5, 71 Mai Hắc Đế, P.Bùi Thị Xuân, Q.Hai Bà Trưng, HN
Tel        : +8424.3974.3442 / 3974.3449 / 2201.9779   Fax: +8424.3974.3449
Email     : info@vanphongdaidien.org  - Website: vanphongdaidien.org

Chi nhánh

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Email     : info@vanphongdaidien.org - Website: vanphongdaidien.org